انجمن اجتماعات ساکنان LANCASTER غربی

نمایندگی شما و اولویت های خود را

</bold> ماموریت ما </bold>

</bold> ماموریت ما </bold>

LWRA یک نهاد مستقل است که تنها هدف آن خدمت و محافظت از منافع ساکنان در لنکستر وست املاک است.

همه اعضای کمیته داوطلب هستند و در ملک زندگی می کنند.

هدف ما همکاری نزدیک با همه ساکنان ما برای ایجاد تغییرات پایدار و بازتاب زیبایی های جامعه در املاک ما است.


آدرس دفتر ما این است:
واحد 22 ، استودیو پایه ، Whitchurch Road ، لندن W11 4AT

ساعات کار:
دوشنبه: 09:00 - 17:00
چهارشنبه: 12:00 - 17:00

در این ساعات با ما تماس بگیرید:
07875336551

به ما ایمیل کنید:
info@lancwestra.com
وب سایت LWRA