Leaseholder offer: refurbishment and associated recharges

The designs for refurbishment works for homes and blocks, and the heat network on Lancaster West are now entering the final stages. Below you will find leaflets on the following:
1. Resident co-design update for the refurbishment and heat network 2. Making homes on Lancaster West more energy efficient 3. Section 20 explained and information on repayment options 4. Funding Lancaster West's refurbishment 5. A flow chart showing how the different discounts and exemptions apply

1. Resident co-design update for the refurbishment and heat network

2. Making homes on Lancaster West more energy efficient

3. Section 20 explained and information on repayment options

4. Funding Lancaster West's refurbishment

5. A flow chart showing how the different discounts and exemptions apply

Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo

Maxay Koonsalku ku dalaci karaan kiraystayaasha?

Qaybtee ka mid ah dhismayaasha ayaa ah 'qaybaha caadiga ah'?

Sidee dadka wax kireysiga ah loogala tashan doonaa sida loo cayimay shaqooyinka mustaqbalka la soo jeediyay?

Sidee u shaqeysaa Qaybta 20 Wadatashiga?

Sidee Koonsalku u xisaabin doonaa guud ahaan kharashaadka dib u habaynta iyo sidee baa tan loo jabin doonaa kharashyada kireysteyaasha?

Kireeyayaashu ma heli doonaan qiimo dhimis ku biiritaankooda dib u habeynta hantida?

Yaan la xiriiri karaa talo madax-bannaan?

Koonsilku ma bixiyaa si uu u daboolo kharashyada dib u dallaca?

Payment options summary

The table details some of the main changes we have made to the payment options available to leaseholders. 
These measures are designed to help leaseholders pay the invoices for major works on their properties.