LACAG LA'AAN

Khadkaaga ku bixi kirada ama adeegga
Bixi lacag

</bold> Debit Toos ah </bold>

Habka ugu wax ku oolsan ee lagu bixiyo kiradaada ama khidmada adeegga waa Direct Debit.

Ku bixinta tooska tooska ah waxay suurtagelineysaa in kiradaada ama khidmada adeegga ay si otomaatig ah uga bixiso koontadaada.

Waxaan soo qaadan karnaa lacag bixinta 7-da, 15-ka, 21-ka ama maalinta 28-aad ee bisha.

Si aad u dejiso soo dejis toos ah oo toos ah (kombiyuutar), dhameystir oo saxiix heshiiska waajibaadka hoosta.

Haddii aad la kulanto dhibaatooyin dhaqaale fadlan wac 0207 361 2577 iyo khadka 24-ka saac ee bixinta waa 0203 974 4670

Foomka Debit Tooska ah

Warqadda lacag bixinta kirada gurmadka degdegga ah