Tirooyinka sida Abriil 2022
Sidee wax u socdaan?
Qaar ka mid ah tillaabooyinka muhiimka ah ee sida Kooxda Xaafadda Lancaster West Neighborhood ay wax u wadeen
x
Ku qanacsanaanta adeegga macaamiisha - Ashley
87%
Waxay hagaajisaa qanacsanaanta macaamiisha
90%
Dib u habeyn ku qanacsanaanta macaamiisha
5.5 maalmood
Celceliska wakhtiga dayactirka lagu dhamaystirayo
£2.4m
Dakhliga loo soo saaray Lancaster West iyo North Kensington
159,581.17kg
Dhimista kaarboon ee kg sanadkii - Hannah
38%
Guryaha waa la dayactiray
xx69x
Qoysasku way guureen natiijada qorshaha kiraynta deegaanka
1961kii
E-Newsletter-ku-xigeenka