DIIWAANKA FARSAMADA

Raadi wax ku saabsan guddiyada barnaamijka, shirarka kaqeybgalka dadka degan iyo macluumaadka iyo warbixinada ku saabsan dib u hagaajinta.