Soo jeedi isbedel

Adeegso foomka hoose si aad noogu sheegtid sida aan u horumarin karno