Janaayo 2020

Ajendaha - Golaha Dib-u-habaynta LWE

Lifaaqa Tallaabada 1 - La-tashiga Windows

Lifaaqa B - Cusboonaysiinta Wax iibsiga Jan 2020

Lifaaqa C - Kormeeraha Maaliyadda Dib-u-habaynta LWE

Lifaaqa D1 - Jadwalka Aqoon-is-weydaarsiga Guriga Furan iyo Mudnaanta

Lifaaqa D3 - Warbixinta Aqoon-is-weydaarsiga Naqshadaynta Maxkamadda Camelford

Lifaaqa E1-Voids Dashboard

Lifaaqa E2 - Dashboard-ka Warqadaha

Lifaaqa F - LancWestRefurb Bedelka Guriga