KA SII AKHRISTA DHAQANKA BULSHADA

WARBIXIN

KA SII AKHRISTA DHAQANKA BULSHADA

Waa maxay dhaqanka bulshada lidka ku ah (ASB)? Akhlaaqda ka soo horjeedka bulshada (ASB) waa dhaqan sababa ama ay u badan tahay inuu sababayo kadeed, qaylo ama jahwareer ku dhaca hal qof ama ka badan. Maxay yihiin tusaalooyinka ASB? ASB waa waxyaabo sida buuq badan, cabsi gelin, daroogada. Maxaa samayn karaa? Haddii aad aamminsan tahay inuu qofna khatar ku jiro, fadlan isla markiiba wac 999. Haddaysan ahayn sidaas, fadlan soo sheeg ASB adoo adeegsanaya foomkeena oo laga heli karo hoosta badhanka 'Hadda noo sheeg' badhanka bogga.