</bold> DIIWAAN-GALINTA QALBIGA </bold>

Mudnaanta kala-bixinta iyo warbixin-wadaag aqoon isweydaarsi

Xaqiijinta Aqoon isweydaarsiga Mudnaanta Mudnaanta

26/09/19