DIIWAAN-GALINTA QALBIGA

Mudnaanta kala-bixinta iyo warbixin-wadaag aqoon isweydaarsi

Xaqiijinta Aqoon isweydaarsiga Mudnaanta Mudnaanta

26/09/19