JANUARY 2020

Agenda - Golaha Barnaamijka Dib u Dhiska LWE

Tallaabada Lifaaqa 1 - Wadatashiga Windows

Lifaaqa B - Cusboonaysiinta Iibsiga Jan 2020

Lifaaqa C - Kormeerka Maaliyadda Dib-u-hagaajinta LWE

Lifaaqa D1 - Jadwalka Shirka Furan iyo Mudnaanta Koorsada

Lifaaqa D3 - Warbixinta Isweydaarsiga Wada-Shaqaynta ee Maxkamadda Camelford Court

Lifaaqa D4 - Warbixinta Aqoon-isweydaarsiga Wada-shaqeynta Treadgold

Lifaaqa E1 - Boorsada Voids-ka

Lifaaqa E2 - Xirmooyinka waraaqaha

Lifaaqa F - LancWestRefurb Home Switch