XAALADAHA CAAFIMAADKA EE KARIIMKA

Ka dhig qoyskaaga mid ku habboon oo caafimaad qaba fasallada jimicsiga PE maalinlaha ah oo guriga ka yimaada.