SU'AALAHA INTA BADAN LA ISWAYDIIYO

Su'aalaha had iyo jeer la isweydiiyo ee ku saabsan dayactirka guryaha ku yaal Westcant West

Su'aalahaaga waa laga jawaabay

Wax ku biirinta Kireeyaha

Waa maxay sababta waaritaanku muhiim u yahay?

Gurigaaga Doorashadaada.