OCTOBER 2019

Agenda - Golaha Barnaamijka Dib u Dhiska LWE

Lifaaqa A1 - Garaac - Soo koobid

Lifaaqa B - Cusboonaysiinta Barnaamijka LWE (26ka Sebtember 2019)

Lifaaqa C - Warbixinta Iibsashada (Sebtember 2019)

Lifaaqa D - Sanduuqa Korantada Tamarta ee Duqa Magaalada

Lifaaqa E _ Waraaqaha Qoraalka Baaskoolada

Lifaaqa F - Raadiyaha Voids - Dashboard

Lifaaqa G - Fasaxyada kahor iyo kadib

Lifaaqa H - Warbixinta Guriga Furan - Xaqiijinta Xiriir

Lifaaqa I - Barandon Walk Open Report Report (9ka Sebtember)

Lifaaqa J - Jadwalka Guriga Furan iyo Mudnaanta Koorsada

Lifaaqa J1 - Iskuduwaha Barnaamijka Pilot (Xaqiiq dhow)

Lifaaqa L - Kuleylka kuleylka iyo tijaabada biyaha kulul

Lifaaqa L1 - Shaxda Isbarbardhiga Kuleylka iyo Biyaha kulul