رویدادهای خانه باز

دریافت بازخورد شما در مورد استانداردهای نوسازی

رویدادهای Open House در سراسر املاک در حال برگزاری است. اینها فرصت هایی برای ساکنان است تا استاندارد خانه های خالی در حال بازسازی را ببینند، نظرات خود را به ما ارائه دهند و اولویت های خود را به ما بگویند.

ما در حال برگزاری رویدادهای Open House در سراسر املاک هستیم و به زودی تکمیل خواهند شد، در زیر می‌توانید درباره رویدادهای Open House که تاکنون انجام داده‌ایم اطلاعات بیشتری کسب کنید.