ایجاد یک پرداخت

اجاره یا هزینه خدمات خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید
ایجاد یک پرداخت

بدهی مستقیم - اجاره خود را به روش آسان پرداخت کنید

آیا می‌دانستید که از هر پنج مستأجر، یک نفر اجاره‌بهای خود را از طریق Direct Debit پرداخت می‌کند.

پرداخت از طریق Direct Debit سریع، آسان و بدون دردسر است.

ما می توانیم در روزهای 7، 15، 21 یا 28 ماه پرداخت را دریافت کنیم. ما همچنین می توانیم پرداخت ماهانه یا سه ماهه را دریافت کنیم.

برای تنظیم دانلود نقدی مستقیم (از طریق رایانه)، دستور زیر را تکمیل و امضا کنید.

اگر مشکل مالی دارید لطفا با شماره 0800 389 2005 تماس بگیرید