مهلت بازسازی

بازسازی شما - انتخاب شما

از آنجایی که لنکستر وست تحت برنامه نوسازی کل املاک قرار می گیرد، می دانیم که برای برخی از ساکنان برای به حداقل رساندن و رفع اختلال نیاز به مهلت است. بسته به شرایط و نیازهای شما، مهلت ممکن است معانی مختلفی داشته باشد. بروشور زیر به تشریح امکانات و مقررات موجود LWNT می پردازد. ما در حال توسعه مشارکت ها و افزایش مهلتی هستیم که می توانیم در ماه های آینده بیشتر ارائه دهیم.
لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 800 389 2005 یا lancasterwestoffice@rbkc.gov.uk تماس بگیرید یا ایمیل بزنید.

برنامه فعالیت استراحت

اکنون رزرو کنید، درگیر شوید یا اطلاعات بیشتری در مورد هر یک از فعالیت‌های استراحت پیشنهادی بیابید.
اکنون رزرو کنید، مشارکت کنید یا بیشتر بدانید