بهبود تهویه خانه شما


تهویه هوا برای بهبود سلامت و راحتی خانه های ساکنان ضروری است و همچنین در خنک نگه داشتن خانه ها در تابستان و گرم نگه داشتن خانه ها در زمستان کلیدی است. سیستم‌های تهویه مکانیکی با بازیابی حرارت (MVHR) برای حذف هوای کهنه و وارد کردن هوای تازه استفاده می‌شوند که می‌تواند خانه را گرم یا خنک کند. نمایش اسلاید زیر نحوه عملکرد سیستم MVHR و نحوه عملکرد آن و سایر سیستم های تهویه را در خانه شما توضیح می دهد. ما در حال اجرای آزمایشی طیف وسیعی از آنها هستیم تا ساکنان بتوانند تصمیم بگیرند که کدام گزینه برای خانه و بلوک آنها بهتر است.