به اجاره خود پایان دهید

به اجاره خود پایان دهید

اگر می‌خواهید اجاره خود را پایان دهید، باید: قبل از خروج، هر پولی را که به ما بدهکار هستید، 4 هفته اخطار بدهید و قبل از ترک ملک باید:

  • خوانش کنتور گاز و/یا برق را بگیرید
  • هر گونه آسیب به ملک را تعمیر کنید
  • هر پست یا مکاتباتی را از طریق رویال میل تمیز کنید، ملک را مرتب و پاک کنید
  • تمام وسایل از جمله فرش، اجاق گاز و زباله را بردارید
  • منبع تغذیه از جمله گرمایش را خاموش کنید
  • تمام پنجره ها و درها را ببندید و ایمن کنید
  • کلیدهای برگشت

می توانید فرم زیر را تکمیل کنید تا به ما بگویید که قصد دارید اجاره خود را پایان دهید. سپس با شما تماس خواهیم گرفت.
ارسال فرم