جولای 2020

دستور کار - LWE Refurb Program Board

پیوست B - به‌روزرسانی تدارکات ژوئیه 2020

پیوست C - برنامه کلی LWE ژوئیه 2020

پیوست D - ردیاب نوسازی و پایداری ژوئن 2020

پیوست E - ردیاب تحویل پروژه بهبود املاک

پیوست F - برنامه پایداری - جولای 2020

پیوست H - به روز رسانی مالی

ضمیمه O - گزارش نهایی آزمایشی Verity Intercom در 16 آوریل 2020

پیوست P - داشبورد Voids - جولای 2020

پیوست R - داشبورد توسعه جامعه