انجمن ساکنان غرب لنکستر

نمایندگی شما و اولویت های خود را

ماموریت ما

LWRA یک نهاد مستقل است که تنها هدف آن خدمت و حفاظت از منافع ساکنان در لنکستر وست استیت است.

همه اعضای کمیته داوطلب هستند و در املاک زندگی می کنند. هدف ما همکاری نزدیک با همه ساکنان برای ایجاد تغییرات پایدار و انعکاس زیبایی جامعه ما در املاک ما است.

نحوه ارتباط آدرس دفتر ما این است:
واحد 38، Baseline Studios، Whitchurch Road، لندن W11 4AT

با تلفن: 07875 336 551
از طریق ایمیل: hello@lancwest.com
در توییتر: @helloLancWest
سایت اینترنتی