انجمن ساکنان غرب لنکستر در حال برنامه ریزی سفر بعدی به ساحل هستند!

همه ساکنان لنکستر غرب می توانند ثبت نام کنند و در سرگرمی شرکت کنند.

ما برای یک روز سرگرم کننده از ساحل، دریا، پاساژهای تفریحی، مغازه ها، کافه ها و انواع مختلف با مربی به مارگیت سفر خواهیم کرد!

برای اطلاعات بیشتر با LWRA در admin@lancwest.com تماس بگیرید!
اطلاعات بیشتر