گزارش رفتار ضد اجتماعی

آنرا گزارش کن

گزارش رفتار ضد اجتماعی

رفتار ضد اجتماعی (ASB) چیست؟ رفتار ضد اجتماعی (ASB) رفتاری است که باعث آزار و اذیت ، زنگ خطر یا پریشانی برای یک یا چند نفر می شود. مثالهای ASB چیست؟ ASB مواردی مانند مزاحمت سر و صدا ، ارعاب ، مقابله با مواد مخدر است. چه می توانم بکنم؟ اگر فکر می کنید کسی در معرض خطر است ، لطفاً سریعاً با شماره 999 تماس بگیرید. اگر اینطور نیست ، لطفاً ASB را با استفاده از فرم ما که می توانید در زیر دکمه "به ما بگویید" در انتهای صفحه گزارش دهید.