</bold> رویدادهای خانه را باز کنید </bold>

نظرات خود را درباره استانداردهای نوسازی دریافت کنید

رویدادهای Open House در سراسر ملک در حال وقوع است. اینها فرصتی برای ساکنان است تا استانداردی را ببینند که خانه های خالی در حال مرمت هستند ، بازخورد خود را به ما می دهند و اولویت های خود را برای ما تعریف می کنند.

ما در حال برگزاری رویدادهای Open House در سراسر ملک هستیم و به زودی این موارد به اتمام می رسد ، در زیر می توانید اطلاعات بیشتری در مورد رویدادهای خانه باز که ما تاکنون کامل کرده ایم کسب کنید.