آوریل 2020

دستور جلسه برای جلسه هیئت مدیره برنامه

بررسی اجمالی بازسازی سطح بالا

ردیاب بازسازی داخلی و پایداری

به روز رسانی تدارکات بازسازی

Refurbishment Finance Tracker

به روز رسانی برنامه طراحی مشترک اولویت بندی مسیرهای پیاده روی

نمای کلی حفره های تفصیلی لنکستر غرب

تبدیل شدن به یک نمونه دارایی کربن صفر تا سال 2020: به‌روزرسانی پیشرفت پایداری

داشبورد توسعه جامعه