چه چیزی را می خواهید در برنامه نزدیکی خود ببینید؟

ما می خواهیم محتوا ، اخبار و اطلاعاتی را که ساکنان ما می خواهند ببینند ارائه دهیم. لطفا بررسی سریع را پر کنید تا به ما بگویید که چگونه می توانیم پیشرفت کنیم.

لطفا این فرم را پر کنید

به ما بازخورد دهید

ما از همه بازخوردهای ساکن قدردانی می کنیم. ممنون که وقت خود را برای پر کردن این فرم سپری کردید!