گزارش رفتار ضد اجتماعی

گزارش رفتار ضد اجتماعی

رفتار ضد اجتماعی (ASB) چیست؟
رفتار ضداجتماعی (ASB) رفتاری است که باعث آزار و اذیت، هشدار یا ناراحتی یک یا چند نفر می شود یا احتمالاً می تواند باعث آزار و اذیت شود.

نمونه هایی از ASB چیست؟
ASB چیزهایی مانند مزاحمت صدا، ارعاب، خرید و فروش مواد مخدر هستند.

چه می توانم بکنم؟
اگر فکر می کنید که کسی در خطر است، لطفاً فوراً با 999 تماس بگیرید. اگر نه، لطفاً ASB را با استفاده از فرم ما که در زیر دکمه "اکنون به ما بگویید" در انتهای صفحه یافت می شود، گزارش دهید.
اکنون گزارش دهید