قول قیمت مقیم

قول قیمت مقیم

امروزه اکثر ساکنان Lancaster West Estate هزینه گرمایش را به عنوان هزینه ثابت هفتگی یا سه ماهه پرداخت می کنند. هنگام اتصال به شبکه حرارت تجدیدپذیر، هزینه گرمایی را که استفاده می کنید پرداخت خواهید کرد.

برای حمایت از شما در این تغییرات، ما با ساکنان کار کرده ایم تا یک وعده قیمت ساکنین را ایجاد کنیم. وعده قیمت از زمانی که خانه شما برای اولین بار به شبکه گرمایش متصل می شود فعال خواهد بود و تا سال 2030 ادامه خواهد داشت. این به شما زمان می دهد تا با سیستم گرمایشی جدید سازگار شوید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، اطلاعات زیر را بررسی کنید: