روز جامعه حیات وحش راهروها - همه ساکنان دعوت شده اند!

شنبه 23 ژوئیه ساعت 11 صبح تا 4 بعدازظهر بین هرست‌وی و تسترتون واک برای یک روز باغبانی، کارگاه‌ها و غذاهای رایگان خوشمزه در پروژه‌ای که توسط Grow2Know، موزه تاریخ طبیعی و تیم محله غرب لنکستر اجرا می‌شود.

لطفا لباس مناسب بپوشید دستکش و ابزار برای استفاده در دسترس شما خواهد بود.
اطلاعات بیشتر