آیا می خواهید در این تابستان فعال بمانید و از اوقات خود به عنوان یک خانواده لذت ببرید؟

ما این فرصت را برای کل خانواده (سن بالای 5 سال) ارائه می دهیم تا یوگا را با هم امتحان کنند.

سه‌شنبه‌ها از ساعت 14 تا 3 بعدازظهر در NKRC بیایید تا به آن بپیوندید.

به رهبری Jaya، جلسات از طریق Community Champions ارائه می شود.

برای اطلاعات بیشتر با افنان 07977348414 یا afnan.farah@rbkc.gov.uk تماس بگیرید.

همه کودکان باید یک بزرگسال همراه باشند
اطلاعات بیشتر