استراتژی توسعه جامعه

متن نوشته

تراژدی برج گرنفل در کنزینگتون شمالی در 14 ژوئن 2017، یک فاجعه بی سابقه بود که منجر به از دست دادن 72 نفر شد. ساکنان لنکستر وست استیت (LWE) و جامعه گسترده تر، تلفات جانی، سوگواری، آوارگی و تروما را تجربه کردند.
تیم محله غرب لنکستر (LWNT) برای ارائه خدمات محله ای با کیفیت بالا و ایجاد یک املاک نمونه قرن 21 با گوش دادن به ساکنان ما، تعمیر و نوسازی هر خانه و ایجاد فرصت هایی برای کل جامعه تشکیل شد.

چالش ادامه دار ما بازگرداندن و حفظ اعتماد، ارائه خدمات مدیریت مسکن است که نیازهای خاص و متنوع این جامعه را برآورده می کند، و وعده ایجاد یک املاک مدل قرن 21 را ارائه می دهد.