سوالات متداول مهلت

سوالات متداول

Respite چیست؟

بازسازی چقدر مخرب خواهد بود؟

LWNT در چه زمینه هایی از استراحت می تواند کمک کند؟

خدمات موجود برای Respite چیست؟

Refurbishment Decant Scheme چیست؟

چه کسانی واجد شرایط طرح تخلیه مجدد بازسازی هستند؟

اگر نیازهای من با پیشنهاد مهلت فعلی برآورده نشد چه؟

LWNT امیدوار است چه فرصت‌هایی برای استراحت در آینده فراهم کند؟

آیا اجاره داران می توانند از خدمات مهلت استفاده کنند؟

من ایده هایی برای فرصت های استراحت بالقوه دارم، به چه کسی می توانم بگویم؟

اطلاعات بیشتر

با ما تماس بگیرید