ما 10 فضا برای بازدید از برج لندن داریم!

به عنوان بخشی از پیشنهاد Respite خود، می‌خواهیم از طریق طرح دسترسی به جامعه، فرصت‌هایی را برای ساکنان فراهم کنیم تا از برخی از مکان‌های درخشان در آستانه ما بازدید کنند.

برای رزرو مکان خود با Felicity Maries - Community Development and Partnerships تماس بگیرید.

ایمیل: Felicity.maries@rbkc.gov.uk
تماس / پیامک: 07971026271

M ax 2 فضا برای هر خانواده.
اکنون ثبت کن