محله شما، صدای شما

مرکز نامزدی جدید ما
  • تقویمی با تمام فعالیت هایی که در املاک اتفاق می افتد
  • نظر خود را بگویید و با تکمیل نظرسنجی های زنده به شکل گیری محله خود کمک کنید
  • در مورد بازسازی املاک لنکستر وست سوالی بپرسید
  • یک جلسه مشاوره با یکی از اعضای تیم نامزدی ما رزرو کنید
  • از هرگونه اخبار نامزدی مطلع و آگاه باشید
مشارکت کنید
مه ۲۰۲۴
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه
شنبه
۵
۵
۱۲
۱۲
۱۹
۱۹
۲۶
۲۶
لطفاً یک تاریخ برای مشاهده timeslots در دسترس انتخاب کنید.

آیا در مورد بازسازی یا مهلت سوالی دارید؟

اکنون در یک جلسه با یکی از اعضای تیم نامزدی ما رزرو کنید