فرصت های شغلی

فرصت های شغلی LancWest Works

LancWest Works ابتکاری است که به ساکنان لنکستر وست که در این املاک زندگی می‌کنند فرصتی برای درخواست همکاری با تیم محله غرب لنکستر یا شرکای خود در یک موقعیت پولی ارائه می‌کند. ساکنین می توانند برای مشاغلی که در زیر توضیح داده شده است درخواست دهند یا اگر هیچ یک از این نقش ها مناسب نیستند، می توانند با پر کردن این فرم علاقه خود را اعلام کنند و در صورت داشتن شغل مناسب با ما تماس خواهیم گرفت.

Get support with employment by using digital mentoring platform Connectr

Need help setting up a Linkedin profile? Struggling with job searching online? Want to feel more confident in interviews? 

To help Lancaster West and wider North Kensington residents improve their career prospects, Lancaster West Neighbourhood Team has teamed up with digital mentoring platform Connectr, as part of the LancWest Works programme. 

 Whether you’re a job seeker, recent graduate, or professional looking to advance your career, Connectr have some of the best people to share their knowledge and help you develop new skills to ace that next application or interview.  
Sign up here

Hear from Connectr about support available to you

Connectr will be delivering a presentation on Friday 31 March, 1pm-3pm in Unit 1 Baseline Studios, where you will be able to hear about how Connectr:

  • Provides access to self-paced learning modules, such as setting up your LinkedIn profile, interview success, elevating your application and assessment centre success 
  • Has a wide range of support available, from interview preparation, reviewing presentations and acing your next job application
  • Offers residents access to professional mentors who can share insight and knowledge from a wide range of industries such as communications, sales, tech, marketing, legal services, to project or business management - and more! 
If you would like to attend in person or online, please contact Khadra at khadra.ibrahim@rbkc.gov.uk or 07923 381940.