فرصت های شغلی

فرصت های شغلی LancWest Works

LancWest Works ابتکاری است که به ساکنان لنکستر وست که در این املاک زندگی می‌کنند فرصتی برای درخواست همکاری با تیم محله غرب لنکستر یا شرکای خود در یک موقعیت پولی ارائه می‌کند. ساکنین می توانند برای مشاغلی که در زیر توضیح داده شده است درخواست دهند یا اگر هیچ یک از این نقش ها مناسب نیستند، می توانند با پر کردن این فرم علاقه خود را اعلام کنند و در صورت داشتن شغل مناسب با ما تماس خواهیم گرفت.

Community Engagement Assistant

Imperial is committed to collaborative community engagement and involvement at our White City Campus, where we have created a dedicated community space called The Invention Rooms. 

The objective of the Community Engagement Assistant (Venue and Programmes) is to support the smooth running and delivery of a diverse range of community programmes and activities held at The Invention Rooms and in the local area. 

The post holder is responsible for providing excellent customer service, event, projects and operational support to ensure that our programmes and spaces are as welcoming and inclusive as possible.

Duties include: 
  • Work closely with the Community Engagement Team and other teams to help organise and coordinate various programmes, workshops, events, and activities. 
  • Assist in the logistical planning, setup, and execution of events and activities to ensure their smooth operation. 
  • Provide outstanding customer service by assisting participants, responding to inquiries, and ensuring a positive experience for all visitors.
Application deadline is 9am Thursday 28th September 2023. Apply below! 

Apply here